2020 – Letní bonus

2020 – Letní bonus

O prázdninách 2020 byl do seriálu DH Masters zařazen také bonusový umělecký turnaj.

Děti do 14 let včetně měly namalovat nebo vyrobit nějaké dílo inspirované videohrami.

Vyhlášení výsledků včetně všech sedmi soutěžních obrázků najdete na Blogu DH.